ZKB seminar met studenten Foto 4

22-23 januari 2009 / foto's grotendeels van Mijke Rummens en Mirjam Tonnaer